Wyszukaj
Jak działa Karta Rabatowa?

Jak działa KARTA RABATOWA?

Posiadając KARTĘ RABATOWĄ na stronie timedeal.pl w zakładce KARTA RABATOWA nasi partnerzy informują jakie bonusy można uzyskać okazując kartę w ich firmie. Rabaty są zmieniane, więc śledź nas codziennie!

Bez względu na to jakiego Partnera posiadasz KARTĘ RABATOWĄ to jest ona akceptowana u wszystkich naszych Partnerów!


Jak zdobyć Kartę Rabatową TIMEdeal?

Karta Rabatowa TIMEdeal jest dostępna u wszystkich naszych partnerów wyszczególnionych na stronie www.timedeal.pl w zakładce KARTA RABATOWA. Korzystając z ich usług poproś o nią - zostanie Ci dana bezpłatnie.

Jeżeli chcesz ją otrzymać od Nas napisz na e-maila: biuro@timedeal.pl swoje dane kontaktowe, a wyślemy Ci ją pocztą pod wskazany przez Ciebie adres.

KARTA RABATOWA

Regulamin Karty Rabatowej TIMEdeal.pl.

Karta Rabatowa TIMEdeal.pl to z góry ustalone zniżki, rabaty lub promocje w hotelach, punktach gastronomicznych, klubach, pubach, salonach piękności czy innego rodzaju punktach usługowych akceptujących naszą kartę.


§1. Warunki Ogólne


1) Firma TIMEdeal.pl na swojej stronie internetowej www.timedeal.pl w zakładce KARTA RABATOWA przedstawia rabaty bądź bonusy prezentowane przez Partnerów, którzy są pogrupowani według poszczególnych branż.


2) Naszym Partnerem nazywamy firmę, która podpisała z TIMEdeal.pl umowę. Partner zobowiązuje się do honorowania Karty Rabatowej TIMEdeal.pl i przestrzegania ustalonych i zamieszczonych na stronie www.timedeal.pl w zakładce Karta Rabatowa rabatów czy bonusów.


3) Karty Rabatowe TIMEdeal.pl obowiązują we wszystkich specjalnie oznakowanych punktach i są to karty na okaziciela. 


§2. Przetwarzanie danych osobowych.


1) Korzystając z KARTY RABATOWEJ wyrażają Państwo zgodę na to, aby TIMEdeal.pl przetwarzał Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.), w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, w celu utrzymania kontaktu z Państwem oraz  wysyłania informacji o nowych, ciekawych propozycjach Partnerów TIMEdeal.pl. Mają Państwo prawo w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie takich danych bez podania przyczyny. Odwołanie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@timedeal.pl. Po cofnięciu zgody, Państwa dane nie będą więcej używane do tych celów. 


§3. Postanowienia końcowe.


1) TIMEdeal.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie według własnego uznania bez konieczności podawania powodów. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronach internetowych pod adresem: www.timedeal.pl