Wyszukaj
Jak działa OFERTA DNIA?

Jak działa OFERTA DNIA?

Kiedy już wybierzesz daną OFERTĘ DNIA z której chcesz skorzystać, należy ją zakupić klikając "KUPUJĘ" i zapłacić zgodnie ze wskazówkami - kartą płatniczą, kredytową lub przelewem. Po opłaceniu przychodzi do Was e-mail z unikalnym kodem, który drukujecie, następnie idziecie do firmy, w której kupiliście OFERTĘ DNIA, pokazujecie ten wydrukowany kod i to wszystko!!!

Moduł KUPUJĘ

Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną OFERTY DNIA.


§1. Warunki Ogólne


1) Firma TIMEdeal.pl ogłasza na swojej stronie internetowej www.timedeal.pl w zakładce OTERTA DNIA kupony, które oferowane są przez naszych Partnerów (Partnerem jest „Firma” która świadczy dane usługi, bądź sprzedaje dany produkt dla nabywców kuponów na zasadach określonych w Umowie. TIMEdeal.pl nie odpowiada za wykonanie danej usługi lub dostarczenie danego produktu, lecz za możliwość wykonania danej usługi przez naszego Partnera. Partner zobowiązany jest również do wystawienia paragonu na dany produkt lub usługę  oraz na życzenie klienta FV VAT zgodnie z ustawą o rachunkowości i podatku VAT.

2) Korzystanie z portalu TIMEdeal.pl wiąże się z akceptacją Warunków Umowy. Aby móc dokonać zakupu konieczne jest założenie konta oraz hasła zabezpieczającego. 

3) Aby dokonać zakupu kuponu na wykorzystanie danej usługi lub produktu należy stosować się do poniższych zaleceń:

Krok 1:
Potwierdzić kupno przyciskiem „KUPUJĘ”.

Krok 2:
Zalogować się.

Krok 3:
Wybrać liczbę kuponów.

Krok 4:
Zaakceptować Warunki Umowy.

Krok 5:
Opłacić kupon poprzez internet.

Krok 6:
Odebrać e-maila z unikalnym kodem upoważniającym do zrealizowania kuponu.

Krok 7:
Aby zrealizować dany kupon należy postępować zgodnie z warunkami umieszczonymi przy danej OFERCIE DNIA.

4) Czas sprzedaży kuponów jest ustalany przez firmę TIMEdeal.pl

5) Kupon z unikalnym kodem zostaje wysłany na adres e-mail wyłącznie gdy płatność zostanie dokonana.

6) Kupony wysyłane są do użytkownika serwisu jak również Partnera. Kupon jest realizowany na okaziciela.

8) Czas wykonania danej usługi bądź odbiór produktu ustala się indywidualnie z Partnerem. Jeżeli kupon posiada datę ważności trzeba się do niej stosować w innym wypadku nie może zostać zrealizowany. TIMEdeal.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika serwisu za niedopełnienie przez Partnera danej usługi. Jeżeli dana usługa bądź dostarczenie produktu jest opóźnione TIMEdeal.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności. TIMEdeal.pl jest gwarantem, iż dana usługa lub produkt zostanie zrealizowana przez Partnera na warunkach określonych w opisie OFERTY DNIA.   

§2. Odstąpienie od umowy.


1) Odstąpienie od Umowy sprzedaży kuponu bez podawania przyczyn jest możliwe w terminie 10 dni od jego zawarcia zgodnie ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia TIMEdeal.pl o chęci odstąpienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: zwrot@timedeal.pl. W ciągu 30 dni od powiadomienia, TIMEdeal.pl zwróci użytkownikowi wpłaconą kwotę na wskazane przez niego konto bankowe.
2) Po zrealizowaniu kuponu u jednego z naszych Partnerów, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

§3. Przetwarzanie danych osobowych.


1) Wraz ze złożeniem oferty na zakup kuponu wyrażają Państwo zgodę na to, aby TIMEdeal.pl przetwarzał Państwa dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.), w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, w celu utrzymania kontaktu z Państwem oraz w celu przysyłania Państwu ekskluzywnych ofert, a także wybranych informacji o nowych, ciekawych propozycjach TIMEdeal.pl. Mają Państwo prawo w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie takich danych bez podania przyczyny. Odwołanie następuje poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@timedeal.pl. Po cofnięciu zgody, Państwa dane nie będą więcej używane do tych celów. 

§4. Postanowienia końcowe.


1) TIMEdeal.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie według własnego uznania bez konieczności podawania powodów. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronach internetowych pod adresem: www.timedeal.pl

Polub nas na Facebooku
PayU - Bezpieczne płatności internetowe